Om eventyrsitet.dk

Forord

Eventyrsitet.dk er en vejledning i, hvordan man kan blive en habil tekstlæser, der kan den kunst at analysere eventyr.

Materialet er en revideret udgave af bogen Eventyranalyse.dk af Jørn Ingemann Knudsen, som blev udgivet på forlaget Højers Forlag i 2005 og senere overtaget af Forlaget Systime.

Hvis man skal tilegne sig en udvidet forståelse af en tekst og få en ekstra stor læseoplevelse ud af den, forudsætter det en grundlæggende viden om, hvilke værktøjer man kan bruge til at åbne, opleve og forstå teksten med.

Eventyrsitet.dk er en præsentation af nogle af de værktøjer, der ligger i en eventyr-analytikers 'værktøjskasse', og en vejledning i, hvad de enkelte værktøjer kan bruges til.

Jeg har valgt at være ret systematisk i gennemgangen af, hvilke elementer man kan overveje at forholde sig til, når et eventyr skal analyseres. Denne systematik er et forsøg på at gøre sidens opbygning så overskuelig som mulig.

Systematikken må ikke opfattes som en opfordring til, at alle de nævnte punkter i den nævnte rækkefølge skal følges slavisk, når en tekst skal analyseres. Det er nemlig teksten, der skal bestemme, hvilke punkter i denne analysevejledning der gøres ophold ved; det er ikke punkterne i analysevejledningen, der skal bestemme, hvor der gøres ophold i teksten.

Sagt med andre ord: Når du har dannet dig et overblik over indholdet i eventyranalytikerens værktøjskasse og de enkelte værktøjers funktion, er det vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle værktøjer skal anvendes hver gang, et eventyr skal analyseres. Hvilke der skal i brug afhænger af, hvad det er for et eventyr, der skal undersøges.

På eventyrsitet.dk er der en del modeller og skematiske oversigter. En god og præcis model eller oversigt kan sige utrolig meget med få streger og stikord, som ellers vil kræve uforholdsmæssigt mange sætninger at få sagt. Den kan være redskab til at få et overblik og til at få øje på nogle forhold i en tekst, som man ellers ikke vil få øje på.

Modeller er således ofte nyttige, men de skal bruges med omtanke. En model dirigerer nemlig opmærksomheden i retning af noget helt bestemt. At bruge en model som udgangspunkt for en iagttagelse er som at kigge i et videokamera, der har zoomet ind. Man kan se noget bestemt ret tydeligt og skarpt, men samtidig er man blind for det, der er uden for kameralinsens synsfelt.

OBS! Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

- - -

Visse ord er understreget med en tynd linje (se fx ordet NOTABENE nedenfor). Det er et signal om, at der er knyttet en ordforklaring til ordet. Den kan du se ved at pege eller klikke på ordet.

NOTABENE! Når ordet tekstanalyse anvendes på denne side, skal det forstås som en sammenfattende betegnelse, der dækker både:

  • den egentlige analyse, dvs. en undersøgelse af og redegørelse for, hvilke karakteristiske form- og indholdsmæssige elementer en tekst består af - og:
  • den sammenfattende fortolkning, dvs. en begrundet forklaring og udlægning af personers karaktertræk og relationer, de centrale konflikter, tekstens karakterer slås med, tekstens tematik og eventuelle budskab eller erfaringsformidling.

Til toppen

Glossary

NOTABENE!

Notabene betyder 'mærk vel' eller 'vel at mærke' og er her på siden et signal om, at du bør lægge mærke til, hvad der står.

Eventyrsitet.dk | ISBN 978-87-998642-3-2 | © Forfatter og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt